Hej!

Nu är hösten här på riktigt och det är bra om ni kollar över att barnen har bra kläder för årstiden. Barnen är ute varje rast oavsett väder så det är viktigt att alla har regnkläder och stövlar på skolan, varma kläder och ett extra ombyte är också bra att ha om man skulle råka bli blöt.

Utvecklingssamtalen är i full gång och vi tycker att det är roligt att träffa barn och föräldrar tillsammans.I år får eleverna hålla i samtalen och vi pratar om vad vi gör i skolan, kunskapsutveckling, mål och trivsel.

Idag har vi sprungit/gått skoljoggen. Vi började med gemensam Röris och sprang sedan lilla Sandersdalsrundan genom fårhagen. Eleverna sprang eller gick så många varv de hann under ca en timmes tid. Oj, vad en del kämpade, även om alla gjorde en god insats.

Vi har skrivit sagor i svenskan den här veckan och den här gången har de fått skriva sin saga själva. De har också ritat fina bilder till texterna. Vi började med att se ett avsnitt ur en programserie som heter Sagomattan för att minnas vilken struktur vi arbetar med när vi skriver sagor. Vi återberättade sedan sagan och skrev ned den tillsammans. Under tiden diskuterade vi språket i texten, meningar och vilka ord man kan använda sig av för att få en bra text. Vi är inte helt färdiga med sagorna utan fortsätter med det nästa vecka.

Vi har också arbetat med läsförståelseböckerna och läst böcker, samt skrivit för hand.

Annars den här veckan har vi bland annat arbetat med räknestrategier i matematiken. Vi använder oss ibland av en modell som kallas för EPA, vilket står för ensam, par och alla. Det innebär att eleverna först tänker efter själva (ensam), exempelvis hur de tänker när de räknar ut 9+8, därefter berättar de hur de tänkt för en kompis och kompisen berättar hur han/hon har tänkt (par). Tillsammans bestämmer de vilken av deras två strategier de tycker är smartast och berättar om den strategin för klassen (alla). Sedan jämför vi strategierna. Roligt att se hur de får syn på hur de själva tänker och funderar över det smartaste sättet att tänka. Man slås också av hur mycket enklare det kan vara att berätta hur man har tänkt om man först har gjort det för en kompis. Vi har också arbetat med addition med tiotalsövergång och med mattebegrepp.

I NO har vi arbetat med hösten. Vi har sett på en film, gjort en tankekarta och utifrån den har eleverna fått skriva om hösten på datorn tillsammans med sin skrivarkompis.

I SO har vi pratat om ”Vem bestämmer”. Vi läste om klassråd och elevråd. Nu ska vi börja med att någon elev får vara ordförande.

I Mu härmar vi takter. Herr Herrman är en ny sång vi lärde oss.De fick i grupper komma på rörelser till ”Hej sa Petronella” som de sedan fick visa oss. Vi sjöng August och Lotta. Roligt!

I eng har de fått öva på alla färger. De övade också: Do you like – Yes I do och No I don´t . Vi färglade en clown på smartboarden.

De fick redovisa sina ritsagor och vi filmade det. Barnen tyckte det var spännande att lyssna på alla. Vi sa att vi var på bio! De ska få titta på det i gruppen och göra förbättringar kanske? Prata lite tydligare, inte så fort osv.

Ha en härlig helg!

Höstiga hälsningar från Eva, Louise och Festa