Vi hade musik.

Vi skrev en saga.

Vi räknade.

Vi hade eng.

Vi målade ett svampruset.

Vi skriv stödord om ekorren.

Mia och Nicole