Vi börjad med matte vi foster i matteboken.

Sen så hade svenska och jorde instruksioner.

På engelska pratade vi om telefon numren.

På so så jobade vi i arbetsboken.

På No pratade om kroppen.

Simon o Nicole