Hej

idag har vi haft svenska. på svenskan Joba vi med reporter. 😜

Vi har haft idrot. På idrotten hade vi tre olika stationer.

sen hade vi lunch. Efter rasten hade vi matte. Vi Joba med klockan. 😇😎😍

När vi jobbade med klockan jobbade vi med den analogaoch digitala klockan.

Vidar och Sofia