Hej! Den här veckan har vi jobbat med: Tal upp till 1000   vi har och så jobbat med  materialet glas vi har dansat en dans som heter bele mama och så har vi jobbat med istiden så har vi läst om istiden vi har haft idrot vi körde killer boll ambulansen och kinesiska muren och så har vi varit på simhalen. Hälsningar Julia och Muhammed