Hej!

Vi har jobbat i matten med klockan. På non jobbade vi med luft.

Vi har bitit platser och så har vi haft jympa. Vi har jobbat med läs grupper

Hälsningar Muhammed och Mia